Metronom, tempomåler, apparat som angir den tidsverdi en bestemt noteverdi skal ha, patentert 1816 av J. N. Mälzel. Består av et urverk med en pendel med stillbar vekt og en skala som viser antall pendelslag per minutt. Komponisten kan dermed nøyaktig angi det tempo han ønsker skal anvendes når komposisjonen spilles. M.M. (dvs. Mälzels metronom) = 60 betyr f.eks. 60 fjerdedelsnoter i minuttet. På elektroniske instrumenter er metronomfunksjonen ofte innebygd.