Som hører til, angår versemål eller oppbygningen av vers (se metrikk).