Metier er et fransk substantiv som på norsk brukes i betydningene yrke, profesjon, eller faglig gjøremål.