Meteoroidskjold, meteoroidbeskyttelse eller meteoroidvern, beskyttelse av romstasjon, bemannet romfartøy, satellitt eller romsonde mot skader som følge av kollisjon med meteoroider eller mindre romskrapartikler. Kan bestå av et sterkt materiale i forholdsvis tykt lag eller av et tynt lag i en viss avstand fra ytterhuden. Sistnevnte løsning er den vanligste, og innebærer at en mindre partikkel ved anslag delvis fordamper sammen med det tynne materialet i treffpunktet. Det som fortsetter mot ytterhuden er således langt mindre gjennomslagskraftig enn selve partikkelen.