Meteorograf, (av meteoro- og -graf), instrument som nedtegner to eller flere meteorologiske elementer, oftest trykk, temperatur og fuktighet. Tidligere mye benyttet for innhenting av opplysninger fra de høyere luftlag. Meteorograf ble sendt opp med fly, drage eller ballong, og sammenhørende verdier av de registrerte elementer kunne leses av på et meteorogram.