Metapsykologi, (av meta-) forsøk på å sette fagpsykologien i et bredere erkjennelsesmessig perspektiv, f.eks. i filosofisk, politisk eller samfunnsmessig perspektiv.