Metangjæring er gjæring som medfører utvikling av metan.