Metallvingesvermer, sommerfuglart i familien bloddråpesvermere. Den har blågrønne, metallskinnende forvinger, mens bakvingene er kobberfarget. Arten er vanlig i Sør-Norge på enger og i skogkanter der den flyr fra juni til juli. Larven lever på ulike syrearter.