Metallproteiner, proteiner som inneholder metaller. De vanligste metallene i proteiner er jern, sink, kobber, kobolt, mangan og kalsium. Mange enzymer er metallproteiner, og det har vist seg at metallet er av vesentlig betydning for den katalytiske effekten enzymet utøver.