Metallkeramikk, som regel kalt pulvermetallurgi, keramisk teknologi anvendt på metaller, alene eller i kombinasjon med ikke-metalliske materialer. Produkter fremstilt ved slike metoder betegnes vanligvis sintermetaller.