Metallformer, yrkesutøver som arbeider med foredling av aluminium, stål og andre metaller fra råvarer til halvfabrikata eller ferdig produkt. Det dreier seg om bl.a. operasjoner som støping, valsing, pressing, smiing, bøying, strekking, klipping, skjøting og overflatebehandling, ofte i en døgnkontinuerlig produksjonsprosess. Opplæringen i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve. Voksne med minst 5 års allsidig praksis kan skaffe seg teorikunnskaper og gå opp til fagprøve som praksiskandidater.