Mestersvenn, i eldre tid håndverkersvenn som var i ferd med å utarbeide sitt mesterstykke. Senere ble benevnelsen særlig brukt om den (de) av svennene som på vegne av mesteren var arbeidsleder i verkstedet. Nå brukes også i håndverksbedrifter oftest betegnelsen formann eller arbeidsleder. I boktrykkerfagene blir en arbeidsleder på dette eller et noe høyere nivå gjerne kalt faktor.