Mesoklima, (av meso-), klimaet vurdert og beskrevet i en skala som faller mellom den storstilte (makroklima) og den minste (mikroklima). Vanlig norsk betegnelse er lokalklima.