er et prefiks som i kjemi angir at to atomgrupper er bundet til nest nærmeste nabokarbonatomer i en benzenring.