En funksjon av en kompleks variabel sies å være meromorf i et område dersom den ikke har andre singulære punkter i området enn poler (se pol).