Merle, slå merlestikk (enkel vikling med tampen understukket) og knoper med jevne mellomrom for å holde ting sammen.