Merkeverdi, den spenning, frekvens, effekt osv. som er påstemplet merkeskiltet på elektriske apparater og utstyr. Apparatet eller utstyret er konstruert for å fungere feilfritt under forutsetning av at merkeverdien ikke overskrides, men vil i de fleste tilfelle tåle et visst avvik fra merkeverdi. Se også nominell verdi.