Merkat, lite merke med tekst eller illustrasjon av reklame- eller propagandamessig art til å klebe på brev eller andre postsendinger.