Meridianstripe, en stripe begrenset av meridianer. Stripebredden velges slik at projeksjonsfeilen ved overføringen av stripen til et plan ikke overstiger en på forhånd fastsatt størrelse. For beregning av rettvinklede, plane koordinater for norske kart er landet delt i åtte meridianstriper.