Menasjeri er en forløper til de moderne zoologiske hagene, og var en samling av levende dyr, som gjerne var omreisende og eksotiske. Formålet var å vise frem dyrene.