Memento vivorum, det ledd i den katolske messes evkaristibønn (nattverdsbønn) som inneholder forbønner for de levende, til forskjell for det som inneholder forbønner for de døde (memento defunctorum, 'de dødes minne').