Melpyralide, sommerfuglart i familien pyralider. Forvingene er rødfiolette med et bredt, hvitkantet, lysere midtfelt. Bakvingene er grå med to hvite tverrstriper. Vingespenn 20–32 mm. Arten finnes over hele verden og sees oftest innendørs i bakerier, møller eller fjøs der de voksne sitter stille om dagen og svermer mot skumringen. De oransjehvite larvene lever av mel, gryn, høy og annet planteavfall. I Norge er den funnet på Øst- og Sørlandet.