Melmøll, sommerfuglart i familien pyralider (Pyralidae). 12 mm med skifergrå forvinger og lyse bakvinger. De 12–15 mm lange, gulhvite larvene kan gjøre stor skade i møller, mellager og bakerier ved at de spinner melet sammen i kaker og klumper, som bl.a. lett stopper til kanaler og sikteapparater i møller. Også andre planteprodukter kan bli angrepet, og i husholdningen kan larvene ofte finnes i melposer som har stått en tid. Forpuppingen foregår i seige kokonger av spinn og melstøv i sprekker og på innsiden av sekker og poser.