Melking, tømming av melkekjertelen (juret) hos husdyr. Ved håndmelking stenges en porsjon melk av i spenen med tommel og pekefinger og presses ut ved hjelp av de øvrige fingrene. Ved maskinmelking suges melken ut ved hjelp av vakuum. Melking av kyr og geiter utføres for det meste med melkemaskin. Større besetninger med kyr melkes også med melkerobot.