Melkeåre, fremste del av jur-venen på hver side av buken hos ku, går i buktninger fremover fra juret og inn gjennom et hull i bukveggens muskellag.