Melert, betegnelse for garn eller stoff hvor det er benyttet en blanding av forskjelligfargede og ufargede fibrer.