Melde pass er å gi tapt, trekke seg tilbake. I et kortspill eller annet spill betyr det å erklære at man ikke kan utføre noe trekk.