Melanteritt, jernvitriol, FeSO4 · 7H2O, grønnlig mineral som dannes ved forvitring av sulfider, særlig i fuktige gruveganger (Løkken verk). Andre jernsulfater med lavere vanninnhold finnes også i naturen: siderotil (FeSO4 · 5H2O), rozenitt (FeSO4 · 4H2O), szomolnokitt (FeSO4 · H2O); alle tre er rapportert fra Norge.