Mel av forskjellige organiske og mineralske råstoffer brukes som fyllstoff i en rekke produkter. F.eks. brukes tremel i plastindustrien og marmormel i papir- og malingindustrien.