Meierismør er smør som er produsert i meierier. Fjellsmør og gårdssmør kjernes i en viss utstrekning privat.