Megaron, hustype med tak og langvegger trukket frem foran gavlen med inngangsdøren, slik at det her dannes en åpen forhall, gjerne med stolper til bæring av taket. Stammer fra mellomeuropeisk steinalder, men er mest kjent som høvding- og kongehall i mykensk kultur og som utgangspunkt for de greske tempelformer.