Megabyte, enhet for datamengder, lik 1024 kB (kilobytes), det vil si 1 048 576 bytes (se byte). Lagringskapasiteten på moderne datamaskiner måles nå i gigabyte, GB (lik 1024 MB) eller terabyte, TB (lik 1024 GB).