Medley, konkurranseform i svømming hvor distansen er delt i fire like lange deler som svømmes i ulike svømmestiler. I 100, 200 og 400 m individuell medley er stilrekkefølgen butterfly, rygg, bryst og frisvømming (i praksis crawl). Man svømmer fortløpende henholdsvis 25 m (bare på kortbane), 50 m og 100 m i hver stil. I 4×50 m medley (kortbane) og 4×100 m medley for lag svømmer alle en etappe på henholdsvis 50 og 100 m. Svømmestilen på etappene er henholdsvis rygg, bryst, butterfly og frisvømming. I medley er det forbudt å svømme bryst, rygg eller butterfly i frisvømmingsdelen.