Medieval, (av nylat. 'middelaldersk'), betegnelse på de første antikvaskriftene for boktrykk; det samme som renessanseantikva eller gammelantikva. Se skrift.