Som smykke: rund eller oval kapsel til å bære om halsen, med portrett, hårlokk el.l.