Maurersanger, fugleart i sangerfamilien. Svært lik bleksanger og inntil nylig regnet som underart av denne. Hekker i Sørvest-Europa og Nordvest-Afrika.