Matrise, redskap til å slå mynter med. Kalles også myntstempel eller pregestempel. Matrisen skaper myntens motiv og utseende på blanketten . Patrise er et positivt stålstempel, som altså har advers - eller reverspreget i relieff .