Matematisk verdi, verdi som ikke kan iakttas direkte, men fremkommer ved matematiske beregninger, for eksempel ved diskontering av en rekke fremtidige betalinger. Brukes også om aksjer, og defineres da som et selskaps egenkapital delt på antall aksjer.