Tittel for eldste sønn av en skotsk baron; tidligere brukt i tiltale til unge gutter og menn (som ikke var gamle nok for Mr.).