Massekommunikasjon, spredning av et budskap fra en kilde til et geografisk og sosialt sammensatt publikum på kort tid. Se massemedier.