Massedefekt, massesvinn, forskjellen mellom summen av massen til nukleonene i en atomkjerne og kjernens masse, lik kjernens bindingsenergi dividert med kvadratet av lyshastigheten. Når nukleoner (protoner og nøytroner) smelter sammen til en kjerne, frigjøres en energimengde, kjernens bindingsenergi, og systemets masse reduseres tilsvarende i samsvar med A. Einsteins lov: E = m · c2. (Se kjernefysikk.)