Massebrøk av en komponent i en stoffblanding er lik forholdet mellom massen av komponenten og massen av blandingen.