Maskon, betegnelse for materialansamling under Månens overflate med større densitet enn det omliggende materiale. Er påvist særlig i de ringformede havområdene. Fenomenet ble oppdaget ved nøyaktig registrering av endringene i banen rundt Månen for ubemannede romfartøyer i den amerikanske Lunar Orbiter-serien. Massekonsentrasjonene kan ha oppstått ved nedslag av tunge kjempemeteoritter som nå er dypt begravd under overflaten.