Maskinsetter, fagutdannet yrkesutøver som betjente settemaskiner for setting av løpende tekst til trykking i boktrykk.