Maskinlære, praktisk og teoretisk lære om maskiner, deres konstruksjon, bruk og vedlikehold.