Maskesanger, fugleart i sangerfamilien. Ligner tornsanger, men skjelnes fra denne bl.a. ved at den har tydelig, hvit øyering. Den har tilhold i lav krattvegetasjon. Hekker i den vestre del av middelhavsområdet, men forekommer også i Nord-Afrika og Midtøsten.