Martellato, martellando, foredragsbetegnelse; angir korte kraftige anslag på piano; på fiolin, korte kraftige strøk, et sterkt staccatolignende spill.