Marsjkolonne, formasjon under forflytning eller eksersis. Troppen er ordnet med lagene på rekke ved siden av hverandre med en albulengdes luke mellom lagene. I kompaniet står stab og tropper etter hverandre i nummerorden; tilsvarende for bataljonen, hvor stab og kompanier står i nummerorden.