Marshtest, en kvalitativ analytisk metode som brukes til påvisning av arsen. Oppkalt etter den britiske kjemikeren James Marsh (1790–1846), som var Michael Faradays assistent ved det kgl. militærakademi og senere ble kjemiker ved arsenalet i Woolwich.