I løpet av måneden stiger dagtemperaturen raskt i lavlandet i Sør-Norge. Temperaturmessig er mars likevel en vintermåned med middeltemperaturer under 0 °C, bortsett fra i kyststrøkene nord til Lofoten og fjordstrøkene på Vestlandet. På de arktiske stasjonene er mars omtrent like kald som januar og februar. Se ellers klima i Norge.